MARÍA LUISA PELLEGERO USÓN, DIRECTORA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY D’ARAGÓ

“LA DISPOSICIÓ DE LES EMPRESES COM ARGRAF, SÓN UN VALOR ABSOLUTAMENT IMPRESCINDIBLE EN LA FORMACIÓA.”

¿Què suposa per als alumnes tenir experiències reals amb empreses com Argraf?

 Dins de la formació de les titulacions de grau en disseny, es realitzen les anomenades pràctiques d’empresa, perquè es consideren una formació imprescindible per a conèixer la realitat dintre de l’entorn social i laboral del desenvolupament de productes de disseny.

Per tant, per a l’escola i per als alumnes la disposició d’empreses com Argraf, són un valor absolutament imprescindible en la formació i posterior incorporació a l’entorn laboral.

 

Després de viure l’Experiència “Sense límits a la creativitat”. ¿Què pots destacar d’ella? ¿què t’ha aportat aquest esdeveniment?

 L’experiència és molt enriquidora, poder tenir el contacte i intercanviar impressions sobre disseny i creativitat amb els professionals i principals productors del sector és una de les millors formes de conèixer de primera mà les necessitats i preocupacions a tenir en compte abans de començar un projecte de disseny. A més de l’intercanvi social, la visita a les instal·lacions i poder conèixer el procés de producció és una part fonamental per tenir una visió més amplia de tots els factors que impliquen el procés de disseny.

Els representants de l’escola que van viure aquell moment amb Argraf  “Sense límits a la creativitat” ens sentim magníficament acollides, acompanyades de disseny, creativitat i bon fer.

 

 ¿Creus que és important l’etiquetat i el packaging a un producte?

 La presència d’un producte al mercat és de gran importància per la seva vida comercial, actualment la varietat de qualitats i acabats en l’etiquetat i el packaging és immensa gràcies als avanços de les tècniques de reproducció i impressió actuals; per el que la creativitat i la comunicació dels productes avui en dia, no només el posicionament al lineal si no també en mitjans com les xarxes socials està tenint un gran pes per a la venta del producte.

L’etiquetat i el packaging defineix al producte igual que el vestit ens defineix a les persones, ens identifica i evidència la nostra personalitat.

 

¿Quins reptes es trobaran els dissenyadors en un futur?

El disseny deu de tenir una funció de millora social, i això, suposa implicar-se i conèixer l’entorno social, laboral i econòmic del moment.

Dissenyar amb valors tan actuals como la sostenibilitat, disseny social, comunicació i la innovació tecnològica a través de nous mitjans són punts vitals per  el desenvolupament dels futurs dissenyadors i por tant de tot el futur social i econòmic.

L’atenció a valors culturals, a l’ús de producte de proximitat i que por lo tant afavoreixen el desenvolupament emergent d’entorns pròxims és un altre dels valors a destacar en les futures actuacions de disseny.

Por el que diríem que el disseny és un motor d’identitat cultural, de progrés Económico i de desenvolupament social.

Entrevista a María Luisa Pellegero

https://www.esda.es/