Entrevista a María Luisa Pellegero

María Luisa Pellegero Usón: “Lla disposició d’empreses com Argraf, són un valor absolutament imprescindible en la formació.”

MARÍA LUISA PELLEGERO USÓN, DIRECTORA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY D’ARAGÓ “LA DISPOSICIÓ DE LES EMPRESES COM ARGRAF, SÓN UN VALOR ABSOLUTAMENT IMPRESCINDIBLE EN LA FORMACIÓA.” ¿Què suposa per als alumnes tenir experiències reals amb empreses com Argraf?  Dins de la formació de les titulacions de grau en disseny, es realitzen les anomenades pràctiques d’empresa, perquè es…