Qualitat i medi ambient

EL GRUP ARGRAF ha desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió Medi Ambient que conjuntament amb la política de qualitat que ens identifica, defineix les responsabilitats, procediments, processos, recursos, etc. per a garantir que el resultat dels nostres processos, així com la gestió que se realitza dels aspectes mediambientals associats als mateixos, se concreten en productes segurs i legals que satisfacin els requisits dels nostres clients i els del medi ambient als quals estem sotmesos.

Per Client ha d’entendre’s els usuaris o receptors dels nostres productes i actituds, tant a l’àmbit extern, com a l’intern del GRUP ARGRA. Hem d’intentar sempre lliurar-los una bona feina.

Les directrius bàsiques que regeixen la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient, que presideixen la nostra actuació, es resumeixen en els principis que s’enuncien a continuació:

– Els clients són la raó de la nostra feina. Coneixem les seves necessitats reals i expectatives per a satisfer-les.

– Mitjançant una eficaç gestió, controlem i reduïm de forma general els nostres impactes mediambientals negatius, prestant especial atenció a allò estipulat al pla d’emergència així como al consum de recursos hídrics i energètics i a la sensibilitat especial de l’entorn en el que ens situem.

– Ens esforcem en la prevenció d’errades i en el control efectiu d’aquestes. Així mateix, adoptem el compromís de prevenir la contaminació ambiental en el desenvolupament de les nostres activitats.

– A través d’una planificació i seguiment adequats, orientem la nostra organització a la consecució de la millora continua tant en la qualitat i seguretat dels nostres productes, com en la prevenció i disminució de la contaminació. Aquesta planificació i seguiment estan basats en l’establiment i revisió d’objectius, realimentats de forma continua.

– Per a la consecució del màxim nivell de qualitat, salubritat i la minimització dels impactes mediambientals negatius, és imprescindible una actitud de treball d’equip amb canals de comunicació adequats i fluids que garanteixin l’eficàcia del SICME.

– Mitjançant una planificació adequada i convenient de la formació, augmentem la capacitat i destresa dels nostres empleats en les activitats que realitzen per a garantir la satisfacció de les expectatives dels nostres clients, la seguretat del producte i el respecte i cura del Medi Ambient.

– A més dels requisits dels nostres clients, complim a les nostres activitats, amb la legislació vigent, així com la reglamentació i altres requisits als quals la organització vulgui adherir-se.

Grup Argraf posa a disposició de qui ho sol·liciti la seva Política de Qualitat i Medi Ambient.

ISO 9001

Aquesta Norma internacional garanteix la correcta aplicació d’un sistema intern de gestió de la qualitat que aplica a tots els departaments de la companyia.

 

Papers i tintes ecològiques

Disposem de papers ecològics o de mínim impacte mediambiental. A més, oferim tintes elaborades a base de matèries primeres renovables i d’origen orgànic.

FSC® Certified

El segell FSC® garanteix que l’origen del paper utilitzat a Argraf prové d’explotacions forestals correctament gestionades en matèria mediambiental.